NA ZAKARPATZE NA GRANICIE Z POLSKĄ WYBRAŁ CHWILOWY PUNKT PRZEJŚCIA GRANICZNEGO

05.05.2019

Przez pięć dni, począwszy od dzisiaj, przejście graniczne „Lubnya – Volosatoy” będzie działać na granicy ukraińsko-polskiej. Został otwarty na obrzeżach wsi Lubnya, Velikobereznyansky powiat regionu Zakarpackiego, zgodnie z umowami ze stroną polską. Inicjatywa stworzenia możliwości przekroczenia granicy z Rzecząpospolitą Polską na terytorium Zakarpacia została zrealizowana w ramach „Dni sąsiedztwa Ukrainy i Polski”, prowadzonych wspólnie z województwem podkarpackim.

Na terytorium, na którym dzisiaj otwarto tymczasowe przejście graniczne, znajduje się popularna trasa turystyczna, dlatego w przyszłości planowane jest utworzenie stałego międzynarodowego punktu kontrolnego, w którym rejestrowani będą obywatele wszystkich krajów świata. Teraz przepustka osób jest przeprowadzana od 08.00 do 20.00 na podstawie ważnych dokumentów dotyczących prawa przekroczenia granicy.

Operacje kontrolne są wykonywane przez straż graniczną oddziału Chop. Weryfikacja dokumentów odbywa się za pomocą mobilnego kompleksu Gart-1 / P, który zapewnia, że ​​informacje o zarejestrowanych osobach są wprowadzane do ogólnej bazy danych agencji granicznej.

Pierwsze dane statystyczne wskazują na dość duże zainteresowanie turystów podróżą do Polski w tym konkretnym miejscu. Od godz. 15.30 stracono 286 osób po opuszczeniu Ukrainy, z czego 200 to obywatele Ukrainy, a 86 to obywatele innych państw. Na Ukrainę przyjęto 335 osób, w tym 124 Ukraińców i 211 cudzoziemców.

Punkt kontrolny będzie otwarty do 5 maja.